— El soroll de les pedres al caure   

Tremolors i sacsejades,
pedres que cauen.
Es trenquen silencis de dolor.
El present no respira.