— D’oest a est
    Un viatge de Lleida a Constanța 
    Estiu, 2017